دانلود Hootsuite (Social Media Mgmt) برنامه دسترسی به شبکه های اجتماعی مختلف در اندروید

hootsuite آموزش

Hootsuite (Social Media Mgmt) Hootsuite (Social Media Mgmt) برنامه ای همه کاره برای مدیریت و اتصال به شبکه های اجتماعی مختلف (Twitter, Facebook, LinkedIn, Foursquare) است. بوسیله این برنامه میتوانید اکانت ۵ شبکه اجتماعی مختلف را بصورت رایگان وارد برنامه کرده و آنها را از داخل این برنامه مدیریت یا دنبال کنید.