دانلود Parsian Mobile Bank – نرم افزار همراه بانک پارسیان اندروید

نصب برنامه همراه بانك پارسيان

برنامه كاربردي موبايل بانك پارسيان (Parsian Mobile Banking (PMB ، گام جديدي در جهت دستيابي به اهداف بانك در زمينه بانكداري موبايل (Mobile Banking) و ارائه خدمات اطلاع رساني نوين به مشتريان مي باشد.